Hlavička
Multimedia Město historických památek, škol a umění
Kvetna3
Památky UNESCO

Arcibiskupský zámek a zahrady patří mezi nejatraktivnější místa České republiky.

Hlavička
Akce

Město je prosyceno kulturou a uměním a ta si vás podmaní. Vyhlášené jsou hudební festivaly.

Podzámecká zahrada

podzámecká

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena v roce 1509 a během několika století rozšířena do impozantní rozlohy 64 hektarů. Od počátku se měnil její obsah i vzhled. Ze zelinářské a ovocnářské zahrady byla v 17. století přebudována na zahradu barokní. V 19. století na stylový krajinářský park a dnes je zde vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky i Asie. Skloubení vodních prvků (potoků a rybníků) s botanickou skladbou lučních porostů a vzácných stromů je umocněno romantickými stavbami, jako jsou např. Colloredova kolonáda, Pompejánská kolonáda, Čínský pavilon nebo Rybářský pavilon. Podzámecká zahrada je parkem, který slouží k zastavení, vnímání krásy, načerpání nových sil, občerstvení i oddechu. Do zahrady je vstup volný a bez průvodce.

Otevírací doba: Podzámecká zahrada je momentálně otevřená od 7.00 do 16.00 h.
V deštivém či větrném počasí je zahrada uzavřena. Vstupy do zahrady: vedle zámku (hlavní vstup), dále z ulice Vejvanovského a z ulice Na Kopečku. Sledujte aktuální informace Podzámecké zahrady

Kontakt: Sněmovní náměstí 1, Kroměříž (v těsné blízkosti Arcibiskupského zámku), tel.: 777 478 263, www.zamek-kromeriz.cz

 Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa