Hlavička
Multimedia Město historických památek, škol a umění
Kvetna3
Památky UNESCO

Arcibiskupský zámek a zahrady patří mezi nejatraktivnější místa České republiky.

Hlavička
Akce

Město je prosyceno kulturou a uměním a ta si vás podmaní. Vyhlášené jsou hudební festivaly.

Květná zahrada

Květná zahrada

Květná zahrada je výjimečným dílem, které patří mezi nejvýznamnější zahradní výtvory v celosvětovém měřítku a představuje přelomovou fázi evropského zahradního umění. Jde o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu, jako je například ta ve Versailles. Květná zahrada je osovou zahradou založenou v roce 1665 na půdorysu protáhlého obdélníku o rozměrech 300 x 485 metrů s množstvím geometricky stříhané zeleně. Architektonickými dominantami zahrady jsou dvě stavby. První z nich je rotunda, jejíž sochařská a malířská výzdoba čerpá náměty z antické mytologie. Uvnitř rotundy najdete Foucaultovo kyvadlo, které dokazuje otáčení Země kolem své osy a je jedním ze čtyř kyvadel tohoto druhu na světě. Druhou dominantou je 244 metrů dlouhá kolonáda. Úchvatný je pohled z jejího ochozu kolonády. Květná zahrada v Kroměříži si vás získá podmanivou krásou spojení zahradní architektury, stavitelského a sochařského umění.
Možnost návštěvy bez i s průvodcem (cca 30 minut).

Otevírací doba:
Květná zahrada je otevřena v čase 8:00 - 16:00 hod.
Sledujte aktuální informace Květné zahrady.
Vstupné bez průvodce: 70 Kč (snížené 45 Kč)
Vstupné s původcem: 100 Kč (snížené 75 Kč)

Kontakt:
Generála Svobody 1192, Kroměříž (cca 1 km od Arcibiskupského zámku), tel.: 723 962 891, www.zamek-kromeriz.cz, www.nczk.cz

Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa