Historie Kroměříž se poprvé připomíná roku 1107. Na rozvoj města měli zásadní vliv olomoučtí biskupové a arcibiskupové.
Kroměřížská náměstí Každé z nich má svoji atmosféru, kde pulsuje život, kde se scházejí lidé...
Kostely a kaple Obdivuhodným dokladem bohatého církevního života města jsou kroměřížské kostely a kaple.
Městská památková rezervace Městská památková rezervace Kroměříž byla vyhlášena v roce 1978.
partnerská města
Partnerská města Kroměřížská partnerská města.
Home | » O městě | » Kroměřížská náměstí

Kroměřížská náměstí

Home | » O městě | » Kroměřížská náměstí

Kroměřížská náměstí

Kroměříž se pyšní mnoha náměstími. Každé z nich má svoji atmosféru, kde pulsuje život, kde se scházejí lidé, aby se při kávě, sklence dobrého moravského vína nebo výtečném pivu z místního minipivovaru podělili o své zážitky nebo se zaposlouchali do tónů hudebního vystoupení. Přidejte se a vychutnejte si to!

Velké náměstí
Je srdcem historické části města Kroměříže. Bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu ve druhé polovině 13. století jako nové tržiště o rozloze 1 ha. Dominantou náměstí je barokní mariánský sloup, který byl postaven po morové epidemii v roce 1680. Zajímavá je také kašna z roku 1655 vybudovaná jako součást vodovodního systému města. Nejvýznamnější budovou na náměstí je radnice. Měšťanské a kapitulní domy s podloubími si dodnes povětšinou dochovaly raně barokní fasády i typickou renesanční dispozici. V jejich podloubích najdete obchůdky, galerie, ale i možnosti oddechu a příjemného posezení.

 

 

Masarykovo náměstí
Patří k výstavním částem města. Dominantou je barokní kostel sv. Jana Křtitele, který díky své jednotné výzdobě patří k významným památkám 18. století na Moravě. V těsné blízkosti je budova Justiční akademie (původně německá reálka, později učitelský ústav) postavená v letech 1875 – 1877 v neorenesančním slohu. Před Akademií stojí socha T. G. Masaryka. Rohová stavba gymnázia z let 1889 – 1890 má u hlavního vchodu instalovánu pamětní desku s portrétní bustou zakladatele Pěveckého sdružení moravských učitelů Ferninanda Vacha a tvoří plynulý přechod na Milíčovo náměstí.

 

 

 

Milíčovo náměstí
Na Milíčově náměstí upoutá pozornost budova Nadsklepí postavená na konci 19. století právovárečnými měšťany nad pivovarskými sklepy. V nedaleko stojícím domě č. 489 byla od roku 1789 první česká škola v Kroměříži vedená učitelem Františkem Mirovítem Lorencem.

 

 

 

 

 Riegrovo náměstí
Je nejstarším v Kroměříži a je pojmenované podle politika a učence Františka Ladislava Riegra, který ve města bydlel v jednom z měšťanských domů v době zasedání říšského sněmu v letech 1848 – 1849. Architektonickou dominantou náměstí je barokní kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie. Vedle kostela je pěkná barokní stavba děkanství. Za pozornost stojí barokní kašna před kostelem a především sloup sv. Trojice (morový) z roku 1725.


 

Sněmovní náměstí
Na Sněmovním náměstí se nachází Arcibiskupský zámek, k němuž přiléhá Podzámecká zahrada. Svým názvem připomíná jednání poslanců ústavodárného říšského sněmu v prostorách zámku v letech 1848 – 1849. Poslední dochovanou městskou branou, tzv. Mlýnskou, lze odtud projít k Biskupské mincovně. 

 

 

 

 

 

Stojanovo náměstí
Pojmenované podle olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851 – 1923), je situováno do jedné z nejstarších částí města. Nachází se zde kostel sv. Mořice, budova probošství z roku 1607 a tzv. stará vikárka s dochovaným renesančním jádrem. Toto malé náměstíčko doplňují pozdně barokní domy kanovníků a vikářů.

 

 

 

 

Hanácké náměstí
Je nejmladším kroměřížským náměstím. Vzniklo v prostoru bývalých Žižkových kasáren poté, co byla kasárna uzavřena a zrušena. Pro celý prostor a přilehlé budovy se
dlouho hledalo využití, až konečně došlo v roce 2010 k revitalizaci celé plochy a k opravě jednoho z kasárenských domů. Nyní se zde nachází dětské hřiště, malý amfiteátr, moderní kašna a parkovací místa pro osobní auta i autobusy, která mohou využít návštěvníci města k bezplatnému parkování.

Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa