Hlavička
Multimedia Město historických památek, škol a umění
Nej trasy
Za poznáním

Trasy a programy jsou koncipovány na základě dlouholetých zkušeností a požadavků návštěvníků tak, aby byly vyvážené

Hlavička
Akce

Město je prosyceno kulturou a uměním a ta si vás podmaní. Vyhlášené jsou hudební festivaly.

ubytování
Ubytování

Ubytování

gastronomie
Gastronomie

Gastronomie

doprava
Doprava Doprava

HLEDÁNÍ POKLADU BISKUPA BRUNA

HLEDÁNÍ POKLADU BISKUPA BRUNA

Staňte se pregéřem znalým ruční ražby mincí

Také v letošním roce v Kroměříži pokračuje oblíbená hra Hledání pokladu biskupa Bruna. Na nejatraktivnějších místech ve městě jsou rozmístěny pomyslné mince v podobě razítek. Ten, kdo naplní plným počtem různých „mincí“ hrací kartu, zdarma si z Kroměříže odnese drobný suvenýr v podobě skutečné mince, vlastnoručně vyražené pomocí původní technologie. Cílem hry je nabídnout smysluplné zpestření sezony a připomenout zašlou slávu kroměřížského mincovnictví.

Razítka i hrací karty jsou k dispozici v informačním centru, Arcibiskupském zámku, Květné zahradě, biskupské mincovně, Muzeu Kroměřížska, v Arcibiskupských zámeckých sklepech, Expozici Karla Kryla. Po nasbírání plného počtu osmi razítek si může držitel karty v biskupské mincovně zdarma vlastnoručně vyrazit skutečnou minci.  Vydejte se malebnými kroměřížskými uličkami a hledejte symbolický poklad tohoto moudrého muže. Hra je vhodná i pro školy a školní výlety!!

POZOR!!  Každé pondělí je Biskupská mincovna s raznicí zavřená!!!

Kde můžete „mince“ z pokladu biskupa Bruna najít?

-          Informační centrum města Kroměříže

-          Arcibiskupský zámek 

-          Květná zahrada

-          Biskupská mincovna

-          Muzeum Kroměřížska     

-          Arcibiskupské zámecké sklepy

-          Expozice Karla Kryla

-          Kostel sv. Mořice

 

 

"Mince" můžete sbírat od 21. května do 1. října 2016.


JAKÁ JE SKUTEČNÁ HISTORIE RAŽBY KROMĚŘÍŽSKÝCH MINCÍ?

Inspirací pro naši letní hru byla postava Bruna ze Schauenburgu. Nebyl to však on, kdo položil základy skutečné a velmi ceněné tradice ražby mincí v Kroměříži. Toto privilegium městu přinesl císař Rudolf II., který v listině udělené kardinálu Dietrichsteinovi v roce 1608 přenáší do Kroměříže mincovní právo olomouckých biskupů ze zaniklého hradu Podivína. Největší věhlas ale kroměřížské mince získaly za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Právě on nechal v roce 1665 vybudovat budovu mincovny, která je dnes poslední dochovanou mincovnou na Moravě. Část strojů byla poháněna vodou ze sousedního mlýna a na tehdejší dobu progresivní vybavení mincovny zajišťovalo velmi efektivní ražbu. V následujících letech prý dokonce mincovna produkovala větší množství mincí než císařská mincovna ve Vratislavi, což bylo trnem v oku císařskému dvoru, který po celou dobu mincovny usiloval o odejmutí mincovního práva olomouckým biskupům. Biskupské mince se v Kroměříži razily až do roku 1756.

Biskupská mincovna v Kroměříži 

ODNESTE SI NA PAMÁTKU SVŮJ 15 KREJCAR BISKUPA LICHTENSTEINA

Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak vypadala ražba mincí v časech dávné slávy kroměřížské mincovny. K realizaci ruční ražby je třeba mít vrchní a spodní raznici s negativním obrazem reliéfu, který má být otištěn na hotové minci, a kov, z něhož má být mince vyrobena. Ten býval v mincovně zpracován do podoby tzv. střížků, což jsou prázdné kotoučky připravené k ražbě. Pregéř neboli razič vložil mezi raznice kovový střížek a zkušeným úderem kladiva na něj vyrazil otisky raznice.

 

S ohledem na význam kroměřížského mincovnictví a jako výraz úcty k zakladateli zdejší mincovny biskupovi Karlu II. z Lichtensteinu-Castelcorna se sami můžete na chvíli stát pregéřem a vyrazit si vlastní patnácti krejcar biskupa Lichtensteina, který se v roce 1694 v Kroměříži skutečně razil. 

Přejeme vám příjemnou zábavu a krásný pobyt v Kroměříži.

Kroměříž 2016
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa