galerie
Muzea a galerie Objevte umění v Kroměříži!
aktivní dovolená
Aktivní dovolená U nás se nudit nebudete!
relax
Relax Načerpejte nové síly!
_DSC3758
Kroměříž dětem I děti si u nás přijdou na své :-)
texty_mf609
Tipy na výlety Poznejte Kroměříž a okolí!
Home | » Volný čas | » Muzea a galerie

Muzea a galerie

Home | » Volný čas | » Muzea a galerie

Muzea a galerie

Kroměříž je prosycena kulturou i uměním a muzea s galeriemi k tomu významně přispívají. Kroměřížským rodákem byl jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, malíř a rytec Max Švabinský (celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský). Byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost a odkaz jeho díla najdete v Kroměříži na mnoha místech.

Zámecká obrazárna

Obrazová sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži je po Národní galerii v Praze druhou nejvýznamnější sbírkou obrazů v České republice. Založil ji olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna a obsahuje díla od gotiky až po baroko. Více než pět set obrazů vystavených v historických sálech a v samostatném prohlídkovém okruhu má mimořádnou uměleckou hodnotu a patří k předním v Evropě. Ve sbírkovém fondu se nacházejí práce italských umělců benátské školy jako byl Tiziano Vecellio, Paolo Veronese a G. A. Pordenone. Z flámské malby jsou v Kroměříži zastoupena například díla P. Brueghela ml. nebo Anthonise van Dycka. Z holandské školy zaujmou obrazy H. Saftlevena a S. Hoogstratena. Nejznámějším a nejcennějším dílem Lichtensteinovy sbírky je nicméně obraz Apollo a Marsyas benátského mistra Tiziana Vecellia. Zámeckou obrazárnu je možno si prohlédnou s průvodcem i samostatně (cca 60 minut).

Více informací zde.

 

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska sídlí v domě č. p. 38, v původně renesanční budově s klenbami a portálem vybudované v r. 1609 kardinálem Františkem z Dietrichsteina v protobarokním slohu ze dvou domů s bohatou historií (1636 - 1643 jezuitský seminář, pak vrchnostenský kapitulní dům biskupské správy). Muzeum nabízí stálé expozice „Historie ukrytá pod dlažbou města“, „Památník Maxe Švabinského“, „Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948“ a „Strážci času“.
V objektu jsou i výstavní prostory, kde probíhají krátkodobější výstavy, výtvarné i muzejní, ale i výstavy s programy pro školní děti a mládež. Muzeum má také svou odbornou knihovnu a studovnu. Knihovní fond v současné době čítá zhruba 42 tisíc knihovních svazků. Muzeum také disponuje konferenčním sálem, kde se mohou konat přednášky, konference či odborné semináře.

Stálé expozice: Muzeum Maxe Švabinského
Památník Maxe Švabinského
 – památník slavného kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského. V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr umělcova díla. Téměř 130 originálů (olejomalba, grafika, kresba) představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby. Bez průvodce (30 minut)
Historie ukrytá pod dlažbou města – kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. Expozice je umístěna v historickém sklepení pod budovou č. p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea na Velkém náměstí. Bez průvodce (30 – 60 minut).
Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948 – expozice zachycuje stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže mezi lety 1848-1948. Bez průvodce (30 – 60 minut)
Strážci času - expozice hodin, ve které každý exponát představuje spojení umění, řemeslné zručnosti a mechaniky. Bez průvodce (30 minut).
Otevírací doba: denně mimo Po 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 17.00 h, po dobu turistické sezony (červen - srpen) je Muzeum Kroměřížska otevřeno 7 dní v týdnu, včetně pondělí!

Více informací zde.

 

Expozice Karla Kryla

Osobnost Karla Kryla, významného kroměřížského rodáka, se stala inspirací pro novou zážitkovou expozici, která zdůrazňuje osobité a nezaměnitelné Krylovo dílo plné radosti, vtipu a poetiky, ale zároveň obsahující vzdor, smutek, sarkasmus a pozdější rozčarování z politického vývoje v České republice. Rozmanité dílo básníka s kytarou je plné emocí a stejně taková je i jeho expozice v Kroměříži. Nenajdete v ní vitríny s muzejními artefakty ani Krylovy osobní předměty. Naopak, expozice vás přímo vtáhne do Krylových myšlenek a jejím hlavním smyslem je vyvolat v návštěvnících pocity, prožitky a emoce.

Slovo autora Expozice, architekta Jana Konečného:
„Smyslem expozice je představit Karla Kryla nikoliv jako umělecko-politický fenomén, ale jako významnou komplexní osobnost naší kultury. Koncept je založen na scénické podpoře emocionálního působení Krylova díla bez důrazu na časovou osu a faktografii jeho života. Výstava tedy není knihou, v níž je nutné listovat, ale sjednocující metaforickou scénou jeho děl…“

Slovo starostky města Kroměříže, Daniely Hebnarové:
„Město Kroměříž touto expozicí splácí svému rodákovi Karlu Krylovi dluh a současně ho tímto vítá zpět domů, do míst, kde začal svoji životní pouť. V duchu jeho originální osobnosti, inspirováni jeho tvorbou naplněnou obrazností a citem, nabízíme všem návštěvníkům jedinečnou příležitost objevit tvůrčí svět Karla Kryla. Věřím, že budete překvapeni a zasaženi silou expresivního přiblížení jeho poetiky i upřímné lidské snahy vyjádřit atmosféru své doby prostřednictvím písní a básní.“


Karel Kryl
se narodil 12. dubna 1944 v Březinově ulici č. 9 v Kroměříži. Právě sem přesídlila jeho rodina z Nového Jičína po záboru Sudet v roce 1938 a obnovila tu činnosti rodinné tiskárny bibliofilií. V roce 1950 komunisté tiskárnu zlikvidovali a rodina se musela přestěhovat do suterénu neudržovaného domku v Pavlovské ulici (dnes kapitána Jaroše), a protože plně pocítila zmar doby včetně překážek ve studiu dětí, raději se rozhodla přestěhovat zpět do Nového Jičína. Mladý Karel se chtěl věnovat keramice a hrnčířskému řemeslu po dědečkovi, záhy však uplatnil svůj tvůrčí talent v oblasti poezie a písňové tvorby. Jeho autorské skladby se od roku 1966 hrály v rozhlase. Půl roku po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa vyšla i jeho první deska s titulní písní „Bratříčku, zavírej vrátka“, která se stala symbolem své doby a byla oficiálně zakázána. V září roku 1969 Karel Kryl emigroval do Německa a jeho další desky vycházely v exilu. Spolupracoval s redakcí rádia Svobodná  Evropa, psal básně, písně a knihy. V letech 1969 - 1989 byl jedním z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického protestsongu. Z exilu se do vlasti vrátil v posledních listopadových dnech roku 1989. Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce začal kriticky komentovat další společenský vývoj prostřednictvím své tvorby. Karel Kryl zemřel 3. března 1994 v německém Mnichově na srdeční příhodu ve věku nedožitých padesáti let.

Kontakty:
Tel.: +420 573 321 440

Email: expozicekryl@dk-kromeriz.cz
Web: http://www.expozicekryl.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/expozicekarlakryla 

 

 

Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa