galerie
Muzea a galerie

Poznejte umění v Kroměříži!

aktivní dovolená
Aktivní dovolená

U nás se nudit nebudete!

relax
Relax

Načerpejte nové síly!

_DSC3758
Kroměříž dětem

I děti si u nás přijdou na své :-)

texty_mf609
Tipy na výlety

Poznejte Kroměříž a okolí!

Kroměříž - ráj cyklistů
Kroměříž - ráj cyklistů

Kroměříž - ráj cyklistů

Home | » Volný čas | » Muzea a galerie

Muzea a galerie

Home | » Volný čas | » Muzea a galerie

Muzea a galerie

Kroměříž je prosycena kulturou i uměním a muzea s galeriemi k tomu významně přispívají. Kroměřížským rodákem byl jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, malíř a rytec Max Švabinský (celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský). Byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost a odkaz jeho díla najdete v Kroměříži na mnoha místech.

Zámecká obrazárna

Obrazová sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži je po Národní galerii v Praze druhou nejvýznamnější sbírkou obrazů v České republice. Založil ji olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna a obsahuje díla od gotiky až po baroko. Více než pět set obrazů vystavených v historických sálech a v samostatném prohlídkovém okruhu má mimořádnou uměleckou hodnotu a patří k předním v Evropě. Ve sbírkovém fondu se nacházejí práce italských umělců benátské školy jako byl Tiziano Vecellio, Paolo Veronese a G. A. Pordenone. Z flámské malby jsou v Kroměříži zastoupena například díla P. Brueghela ml. nebo Anthonise van Dycka. Z holandské školy zaujmou obrazy H. Saftlevena a S. Hoogstratena. Nejznámějším a nejcennějším dílem Lichtensteinovy sbírky je nicméně obraz Apollo a Marsyas benátského mistra Tiziana Vecellia. Zámeckou obrazárnu je možno si prohlédnou s průvodcem i samostatně (cca 60 minut).

Více informací zde.

 

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Kroměřížska sídlí v domě č. p. 38, v původně renesanční budově s klenbami a portálem vybudované v r. 1609 kardinálem Františkem z Dietrichsteina v protobarokním slohu ze dvou domů s bohatou historií (1636 - 1643 jezuitský seminář, pak vrchnostenský kapitulní dům biskupské správy). Muzeum nabízí stálé expozice Příroda a člověk, Historie ukrytá pod dlažbou města a především Památník Maxe Švabinského. Umělecký vývoj tohoto významného českého malíře a grafika minulého století je prezentován v šesti sálech. Díla jako Růžový portrét, Žlutý slunečník, Ateliér, řada dřevorytů nebo návrhy bankovek a známek jsou jen krátkým výčtem z bohaté tvorby kroměřížského rodáka. Odkaz Švabinského je patrný v celé Kroměříži. Na zdi nádvoří hotelu Octárna jsou umístěny jeho mozaikové lunety, původně určené pro výzdobu Národního divadla v Praze.

Stálé expozice:

Památník Maxe Švabinského – památník slavného kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského. Stálá expozice je v muzeu otevřena už od roku 1976, v roce 2002 prošla rozsáhlou proměnou vzhledu, vybavení i obsahu. V šesti sálech je chronologicky uspořádán výběr umělcova díla. Téměř 130 originálů (olejomalba, grafika, kresba) představuje sedm desetiletí Švabinského tvorby. Bez průvodce (30 minut)
Historie ukrytá pod dlažbou města – kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. Expozice je umístěna v historickém sklepení pod budovou č. p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea na Velkém náměstí. Bez průvodce (30 – 60 minut).
Příroda a člověk - expozice podává vyčerpávají přehled o vývoji osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu člověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou. Je rozdělena na archeologickou a přírodovědnou část.
Galerie v podloubí – galerie s řadou celoročních putovních výstav. Bez průvodce (30 minut)

Více informací zde.

Po dobu turistické sezony (červen - srpen) je Muzeum Kroměřížska otevřeno 7 dní v týdnu, včetně pondělí!

 

Galerie Orlovna

Galerie Orlovna je samostatnou galerií přímo navazující na prostory Biskupské mincovny a Arcibiskupské vodárny. Je spravována občanským sdružením Galerie Orlovna (GO!). Její výstavy, převážně soudobého umění, jsou zahrnuty do sloučené vstupenky Via Artis na kroměřížském zámku.

Více informací zde.

 

Expozice Karla Kryla

Osobnost Karla Kryla, významného kroměřížského rodáka, se stala inspirací pro novou zážitkovou expozici, která zdůrazňuje osobité a nezaměnitelné Krylovo dílo plné radosti, vtipu a poetiky, ale zároveň obsahující vzdor, smutek, sarkasmus a pozdější rozčarování z politického vývoje v České republice. Rozmanité dílo básníka s kytarou je plné emocí a stejně taková je i jeho expozice v Kroměříži. Nenajdete v ní vitríny s muzejními artefakty ani Krylovy osobní předměty. Naopak, expozice vás přímo vtáhne do Krylových myšlenek a jejím hlavním smyslem je vyvolat v návštěvnících pocity, prožitky a emoce.

Slovo autora Expozice, architekta Jana Konečného:
„Smyslem expozice je představit Karla Kryla nikoliv jako umělecko-politický fenomén, ale jako významnou komplexní osobnost naší kultury. Koncept je založen na scénické podpoře emocionálního působení Krylova díla bez důrazu na časovou osu a faktografii jeho života. Výstava tedy není knihou, v níž je nutné listovat, ale sjednocující metaforickou scénou jeho děl…“

Slovo starostky města Kroměříže, Daniely Hebnarové:
„Město Kroměříž touto expozicí splácí svému rodákovi Karlu Krylovi dluh a současně ho tímto vítá zpět domů, do míst, kde začal svoji životní pouť. V duchu jeho originální osobnosti, inspirováni jeho tvorbou naplněnou obrazností a citem, nabízíme všem návštěvníkům jedinečnou příležitost objevit tvůrčí svět Karla Kryla. Věřím, že budete překvapeni a zasaženi silou expresivního přiblížení jeho poetiky i upřímné lidské snahy vyjádřit atmosféru své doby prostřednictvím písní a básní.“


Karel Kryl
se narodil 12. dubna 1944 v Březinově ulici č. 9 v Kroměříži. Právě sem přesídlila jeho rodina z Nového Jičína po záboru Sudet v roce 1938 a obnovila tu činnosti rodinné tiskárny bibliofilií. V roce 1950 komunisté tiskárnu zlikvidovali a rodina se musela přestěhovat do suterénu neudržovaného domku v Pavlovské ulici (dnes kapitána Jaroše), a protože plně pocítila zmar doby včetně překážek ve studiu dětí, raději se rozhodla přestěhovat zpět do Nového Jičína. Mladý Karel se chtěl věnovat keramice a hrnčířskému řemeslu po dědečkovi, záhy však uplatnil svůj tvůrčí talent v oblasti poezie a písňové tvorby. Jeho autorské skladby se od roku 1966 hrály v rozhlase. Půl roku po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa vyšla i jeho první deska s titulní písní „Bratříčku, zavírej vrátka“, která se stala symbolem své doby a byla oficiálně zakázána. V září roku 1969 Karel Kryl emigroval do Německa a jeho další desky vycházely v exilu. Spolupracoval s redakcí rádia Svobodná  Evropa, psal básně, písně a knihy. V letech 1969 - 1989 byl jedním z nejvýraznějších představitelů československého protikomunistického protestsongu. Z exilu se do vlasti vrátil v posledních listopadových dnech roku 1989. Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce začal kriticky komentovat další společenský vývoj prostřednictvím své tvorby. Karel Kryl zemřel 3. března 1994 v německém Mnichově na srdeční příhodu ve věku nedožitých padesáti let.

Kontakty:
Tel.: +420 573 321 440

Email: expozicekryl@dk-kromeriz.cz
Web: http://www.expozicekryl.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/expozicekarlakryla 

 

 

Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa