Historie Kroměříž se poprvé připomíná roku 1107. Na rozvoj města měli zásadní vliv olomoučtí biskupové a arcibiskupové.
Kroměřížská náměstí Každé z nich má svoji atmosféru, kde pulsuje život, kde se scházejí lidé...
Kostely a kaple Obdivuhodným dokladem bohatého církevního života města jsou kroměřížské kostely a kaple.
Městská památková rezervace Městská památková rezervace Kroměříž byla vyhlášena v roce 1978.
partnerská města
Partnerská města Kroměřížská partnerská města.
Home | » O městě | » Kostely a kaple

Kostely a kaple

Home | » O městě | » Kostely a kaple

Kostely a kaple

Obdivuhodným dokladem bohatého církevního života města jsou kroměřížské kostely a kaple. Pokud vás lákají církevní památky a jejich historie, nabízí vám Kroměříž velmi zajímavou možnost prohlédnout si její kostely s bezplatným komentovaným doprovodem školeného průvodce. Město je zařazeno do projektu Otevřené brány, který od května do konce září zpřístupnil všechny významné církevní stavby Zlínského kraje. V Kroměříži můžete navštívit kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde na vás dle otevírací doby bude čekat průvodce. Prohlídku není třeba si předem objednávat.

Farní kostel Panny Marie
Pochází z raného středověku, ale po přestavbách je původní částí jen jádro věže. Za autora dnešní stavby z let 1724 – 1736 je považován Ignác Cyrani von Bolleshaus. Půdorysně má vzor v pražském jezuitském chrámu sv. Klimenta a interiér je barokní.

 

 

 

 

 

 

Kostel svatého Jana Křtitele
Původní románský kostel s prvky gotiky, založený johanity při špitále, byl v 17. stol. předán piaristickému řádu. Piaristé přistavěli ke kostelu svou kolej a v roce 1737 začali se stavbou nového chrámu podle projektu biskupského architekta Cyraniho z Bolleshausu (+ 1758). Chrám byl vysvěcen v roce 1768. Projekt vycházel z půdorysu vídeňského chrámu salesiánek na Renngasse, fasáda vychází ze vzorů vídeňských a pražských a nad vchodem je umístěno sousoší Kristova křtu s adorujícími anděly (olomoucký sochař Ondřej Zahner, 1752). Vynikající interiér je prací předních umělců Moravy a Rakouska ( J. J. Etgens, J. Stern, F. I. Leicher, Michelangelo Unterberger, W. Träger, Jan a Michael Scharterové, Pavel Ramelli ad.). Využitím rokokových a sentimentálních prvků byl zhodnocen interiér v jeden z nejkrásnějších chrámů 18.století na Moravě.

  

 

Kostel svatého Mořice
Původní gotický kostel ze 13.století založil biskup Bruno ze Šaumburka s kolegiátní kapitulou (se šesti kanovníky, proboštem a děkanem). Archeologické sondy nepotvrdily existenci staršího "předchůdce" Brunovy stavby.V daném místě prokázaly přítomnostpravěkého osídlení a stopy osídlení z doby lokační (II. polovina 13. století) – tedy z doby založení kapituly. Z hlediska vývoje stavby se jedná o zásadní fakt. Výstavba chrámu byla postupná. Presbytář s dvojicí věží z 13. století byl doplněn po novém zaklenutí presbytáře ve 14. století stavbou vikářské sakristie a parléřovským klenebním systémem. Obnova po zničení husitskými válkami od r. 1516 (zaklenutí prostou křížovou klenbou, doplnění interiéru, mensa a portál z r. 1582), byla ukončena stavba barokní mariánská kaple (Bolestná) z r. 1763. Pseudogotická obnova po požáru v letech 1836 – 1848 (F. Jäger, Ant. Arche) dala chrámu dnešní vzhled. Zvenčí je na fasádě kenotaf arcibiskupa Sommeraua-Beckha (J. Gasser z Vídně).

Pravoslavný kostel svatého Cyrila a Metoděje
Kostel byl postaven v letech 1946 – 1948 v byzantském stylu. Měl být upomínkou na rumunské osvoboditele města a na biskupa Gorazda. Ten působil v Kroměříži a později v Praze, kde byl v roce 1942 popraven nacisty za ukrývání účastníků atentátu na R. Heydricha.

 

 

 

Kaple sv. Kříže
Kaple sv. Kříže byla vystavěna ve čtyřicátých letech 17. století a vysvěcena 1. 7. 1654. Po zrušení františkánského řádu byla využívána městem Kroměříž především v souvislosti s přilehlým hřbitovem. Později, když byl hřbitov zrušen a v její bezprostřední blízkosti přistavěn sirotčinec, sloužila především tomuto sirotčinci. V roce 1950 byla odsvěcena a byl z ní odvezen inventář. Po rekonstrukci je v současné době součástí hotelu Octárna a je využívána především jako společenská místnost, ve které se konají svatby, koncerty, firemní školení apod.

 

Vydejte se na pouť protknutou odkazem slovanských věrozvěstů.Po stopách strhujícího příběhu Cyrila a Metoděje - Cyrilometodějská stezka!

Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa