DSC3037
Arcibiskupský zámek Dominanta města Kroměříže.
P4290989
Podzámecká zahrada Romantický park v centru města.
rotunda_kvetna
Květná zahrada Jeden z nejvýznamnějších zahradních výtvorů v celosvětovém měřítku.
Home | » Památky UNESCO

Památky UNESCO

Home | » Památky UNESCO
Kvetna3

Označení památky emblémem Světového dědictví UNESCO je aktem, kterým celosvětové společenství prohlašuje: „Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je našim společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech - národů světa." Od roku 1991 se v České republice podařilo na Seznam světového dědictví UNESCO zapsat již 12 míst z celé republiky.

Arcibiskupský zámek a zahrady patří mezi nejatraktivnější místa České republiky a ročně je navštíví téměř než 200 000 návštěvníků. Jedinečnost kroměřížských památek, konkrétně Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady, stvrdil v roce 1998 zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Arcibiskupský zámek je pozoruhodným komplexem historických sálů, knihoven, unikátního hudebního archivu a obrazárny, která patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém měřítku. Také Květná zahrada, která je architektonicky a historicky nejcennější památkou ve městě, nemá ve světě srovnání. Představuje vrcholné dílo evropského zahradního umění 17. století. Jedná se o přelomovou fázi vývoje mezi renesančními zahradami italskými a zahradami francouzskými barokně klasicistního typu, jako je například Versailles. Podzámecká zahrada naopak představuje romantický park o rozloze 64 ha s velkorysou výsadbou stromů doplněnou vodními plochami a drobnou architekturou. Tento komplex je vskutku ojedinělý a těžko v České republice najdete srovnání!DSC3037

Arcibiskupský zámek

Dominanta města Kroměříže.

P4290989

Podzámecká zahrada

Romantický park v centru města.

rotunda_kvetna

Květná zahrada

Jeden z nejvýznamnějších zahradních výtvorů v celosvětovém měřítku.

 
Barokní poklady Moravy Vybarvený běh
Mapa:

Turistické informační centrum (TIC)

Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mob.: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
Služby a otevírací doba

Přehrávání videa